gedicht

Goederen voor vluchtelingen in Zeelandhallen

schoenenHet Centraal Orgaan Asielzoekers (COA), Rode Kruis Goes (in de vorm van de Welkomwinkel) en de Ruilwinkel hebben afspraken gemaakt over de verstrekking van goederen aan vluchtelingen die in de Zeelandhallen worden opgevangen.

In december werd duidelijk dat de situatie in de Ruilwinkel zorgde voor onduidelijkheden en bleek dat de vluchtelingen behalve kleding ook goederen mee namen die in de opvang in de Zeelandhallen niet echt praktisch zijn. Ook werd het in de Ruilwinkel op momenten zo druk, dat veiligheid van de bezoekers niet altijd meer gegarandeerd kon worden.

De Ruilwinkel wil toch graag hulp bieden aan de vluchtelingen in de Zeelandhallen. COA, Rode Kruis en Ruilwinkel hebben de afspraak gemaakt dat deze mensen goederen en kleding krijgen via het Rode Kruis in de Welkomwinkel. De Ruilwinkel zal op verzoek van de Welkomwinkel zorgen voor kleding en andere goederen die nodig of gewenst zijn. Op dit moment is er vraag naar mooie kleinere mannenkleding (broeken en truien enz) in de maten S en M en sportschoenen. Klanten van de Ruiwlinkel die deze kleding willen schenken, kunnen die ook afgeven bij de Ruilwinkel. Er worden dan geen punten voor gegeven.

Bewoners van het asielzoekerscentrum in Goes kunnen zichzelf als deelnemer van de Ruilwinkel inschrijven. Net als inwoners van Goes en omstreken kan een persoon per gezin worden ingeschreven.